Kontaktsida – Företag

Här är en till

Mental Träning Företag

 

Vår erfarenhet visar att de psykiska och psykosocialt relaterade arbetsskadorna har gått om de fysiska. Statistik från SCB visar att arbetsskador som är relaterade till stress och andra psykiska påfrestningar ökar mest. Trots detta arbetar företag normalt enbart med de fysiska i arbetsmiljöarbetet.

 

Screeningen ger dig en snabb överblicksbild av var ni har de största utmaningarna. Låt Coachappen Mental träning bli en naturlig utveckling av ert arbetsmiljöarbete. Målet är sänkta sjuklönekostnader och medarbetare som mår och presterar bättre.

 

Kontakta oss idag för att ta ett första steg.

 

Balance

screening 2_0

Screening

Genomför ni medarbetarundersökningar? Vad gör ni med resultatet? Det vanligaste är årligen eller vartannat år återkommande medarbetarundersökningar. Hälsoundersökningar återkommer normalt var tredje år.

 

Lars-Erik Uneståhl har baserat på 40 års forskning tagit fram ett SMAK test. Självbild, Målbild, Attityd och Känsla. Testet tar ca 5 minuter att göra och ger en helhetsbild av medarbetarens hälsa.

Mental träning

 

Alla medarbetare börjar med den mentala grundträningen för att sänka grundspänningen. Syftet med denna träning är lägga grunden för självbild och målbildsträningen. Andra effekter är också en sänkt stressnivå och en förbättrad sömn.

 

Den mentala träningen varvas med screeningen för snabbare återkoppling och resultat. Det finns också specialprogram inom en mängd områden. Exempelvis sömn, livsglädje, immunförsvar, etc.


LArs-eric

 

Kontakta mig!

Vi börjar med en nulägesanalys av ert arbetsmiljöarbete och ev. OHSAS certifiering. Idag är de psykosociala arbetsskadorna kraftigt ökande. Därefter sätter vi ett gemensamt mål med den mentala träningen.

 

Vi börjar normalt med en inspirationsföreläsning där de anställda också får gå igenom coachappen. Denna föreläsning är starten i förändringen.

Fyll i formuläret till höger för att starta er förändring!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande